Wat is NLP

NLP (Neuro linguïstisch Programmeren) is een baanbrekende methode voor gedragsverandering en leiderschap.

De afkorting NLP staat voor:

Neuro

Je neemt de wereld om je heen waar via je zintuigen (neurologisch proces).
De gevonden informatie sla je op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Op basis hiervan creëer je een uniek model van de wereld.

Linguïstisch

Je ervaringen, die gevormd zijn en opgeslagen liggen in dit wereldmodel, krijgen betekenis op het moment dat je het in taal omzet. Woorden bevriezen ervaringen en worden als zodanig opgeslagen. NLP helpt je begrijpen hoe taalgebruik je denken, gevoel en gedrag beïnvloedt en hoe je door middel van taal vastgevroren concepten over de werkelijkheid in beweging brengt. Vandaar dat vaardige NLP-ers zulke excellente communicators zijn

Programmeren

Interne denkprocessen hebben een structuur, waarin een onbewuste logica zit. Met NLP zoek je steeds de best werkende strategie voor het realiseren van doelen. Hierdoor groeit je flexibiliteit.

Samenvattend leer je met NLP

NLP is een respectvolle -ethische nieuwsgierige houding met de bereidheid tot experimenteren. (Stel je eens voor als je deze houding vanaf nu aanneemt.)

Een methode

NLP is uitgewerkt in een methodiek, een analytische manier om succesvolle mensen te bestuderen en van dit succes te leren. NLP leert je kijken naar de kwaliteiten van succesvolle mensen en leert ze in een fractie van de tijd waarin zij ze hebben geleerd.

Een set van technieken

En NLP is een verzameling krachtige technieken, waarmee je de kwaliteit van jouw communicatie verbetert en de invloed ontdekt van je mindset en hoe je deze wijzigt.
Je leert (on)bewuste weerstanden te overbruggen. De technieken zetten je Mind in actie en door het werkelijk te doen, verandert inzicht in ervaring. Kortom het maakt verandering mogelijk waar zij eerder onmogelijk leek.
Het leert je dat veranderen begint met jezelf voor te stellen dat je er al bent.
Daarmee leer je je brein de verandering, die het in de toekomst paraat moet hebben.
Veranderen doe je zodoende niet morgen maar nu.

Herkomst

NLP is  begin jaren ’80 vanuit de Verenigde Staten naar Nederland gekomen.
Richard Bandler, John Grinder en Frank Pucelik onderzochten samen met een team aan de Universiteit van Santa Cruz jaren lang het proces van communicatie en verandering en excellentie.

Zij bestudeerden diverse succesvolle therapeuten waaronder Fritz Perlz, (Gestalt therapeut), Virginia Satir (Gezinstherapeut) en Milton Erickson (Hypnotherapeut) en nog vele anderen. Hun werk en excellentie is terug te vinden in alle NLP educatie. De vroege NLP mensen noemden zichzelf de Meta kids.

Baanbrekend, omdat zij onderzochten hoe therapeuten hun succes deden in plaats van wat zij deden.
Zij modelleerden hen tot op het aller specifiekste niveau en door de jaren heen vormden zich overdraagbare scripts voor excellentie. Deze nieuwe techniek gaven ze de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren.
Ze werkten procesmatig met taal, neuropsychologie en cybernetica.

Gregory Bateson is een belangrijke beïnvloeder geweest (steps to an ecology of mind.)
Het was ook een doorbraak dat niet het vak en de voorkeur van de therapeut centraal stond maar de client.
Nog steeds is de attitude van NLP het centraal stellen van de client en diens beleving.
Uitgaan van de unieke persoonlijke werkelijkheids beleving, vanuit een open nieuwsgierige onderzoekende houding. Inmiddels is NLP bekend en overal in de wereld ingeburgerd.  Met een 2e, 3e en 4e generatie NLP is het vak nog steeds in ontwikkeling.

Toepassingen

NLP wordt gebruikt in leiderschapstrajecten, teambuilding, coaching, sport, verkoop, onderwijs, marketing, therapie en in communicatie trainingen.
Niet voor niks, want het maakt direct een groot verschil als de basis NLP principes ingetraind zijn.
Het 1e grote effect van NLP is het loslaten van negatieve oordelen over anderen en het openstaan voor de beleving achter zichtbaar gedrag. Kritiek buigt om tot acceptabele feedback. Ontwikkeling wordt benaderd als een natuurlijk en creatief proces. Je zou kunnen zeggen dat de grondleggers, pioniers waren, als het om neuroplasticiteit gaat van het brein gecombineerd met de dynamiek van de omgeving.

BONUS

Wil je weten hoe veranderingen werken in je brein?
Kijk dan nog even naar dit filmpje van Joe dispenza. Hij verklaart dat iedere mentale verandering een biologische verandering is.

Hij geeft een perfecte samenvatting wat er met NLP gebeurt.