Diversiteits statement

DIVERSITEITSSTATEMENT

De kracht van ons diversiteitsbeleid is dat we geen afzonderlijk diversiteitsbeleid hebben.
Diversiteit en inclusiviteit zijn bij ons vanzelfsprekend en behoeven geen apart beleid.
Wij doen hier niet aan mee om dat begrippen als diversiteit en inclusiviteit een foute lading krijgen met verkeerde gevolgen.Ieder mens is bij geboorte uniek en daar hoeven we geen regelgeving voor te hebben. Het feit dat we  daar beleid voor zouden moeten maken impliceert dat je niet begrijpt hoe een mens in elkaar zit.
Diversiteitsbeleid beperkt en introduceert een innerlijke gedachtenpolitie die succes tegenhoudt.
Zodra je mensen in groepen onderbrengt en identificeert ben je juist beperkend waar de verruiming gevraagd wordt. (Spirituele) ontwikkeling vraagt juist om de-idenitificatie. Wij doen daarom niet aan symboolpolitiek. Wij maken het waar.

Wij maken geen rekensommetjes van mensen met ‘verschillende achtergronden’.
Elk mens is verschillend.
Iedereen heet een uniek model van de wereld.
Elk mens heeft kwaliteiten, die kwaliteiten zijn voor de wereld en komen vanuit het individu.
Elk mens is feilbaar. 
En magie tussen mensen ontstaat als ze niet in hokjes worden gestopt. Of worden afgevinkt met de ‘juiste’ politieke of religieuze waarden. Of worden beoordeeld op snijvlakken van modieus ‘intersectioneel denken’.

De rode draad binnen Likewise Academy for NLP & Coaching is: 

 • Wij geven om elkaar en geven elkaar eerlijke en kritische feedback, vanuit de vooronderstelling; er bestaat geen falen alleen feedback. We hebben empathie & respect voor elkaar vanuit het feit dat we allemaal feilbare unieke mensen zijn. 
 • Wij houden van mensen die het beste uit het leven willen halen of willen leren halen, gericht leren we om doelen te stellen, vanuit het hart gestuurd en niet bang zijn nieuwe wegen in te slaan en weten wat hun missie is, allemaal zaken waar we hier les in geven.
  Ieder doel wordt getoetst in termen van ecologie. Is een doel goed voor een ander en de rest van de wereld maar niet voor de persoon zelf dan is het ook niet goed voor de ander of voor de rest van de wereld. Als een doel wel goed is voor de persoon zelf, maar niet voor de ander of voor de rest van de wereld, dan is het ook niet goed voor de persoon zelf. Doelen zijn pas ecologisch als de consequenties op de lange en korte termijn geen schade brengen qua gezondheid en welzijn.

  Succes ontstaat uiteraard als jouw missie matcht met onze missie. 
 • De vrijheid om een afwijkend geluid, te laten horen juichen wij toe, omdat we in de overeenkomsten elkaar vinden en in de verschillen wederzijdse groei wordt gestimuleerd.
  De beste ideeën ontstaan als mensen niet gedwongen worden in een keurslijf met een gedwongen narratief.
  Vanuit echte vrijheid ontstaan de mooiste ideeën en nieuwe initiatieven.
 • We zijn alert op Innerlijke veroordelende, beoordelende en afrekenende gedachten in welke vorm dan ook. 
 • Wij vervangen diversiteit nooit voor uniformiteit want dat beperkt vooruitgang en wij willen vóóruit met ons bedrijf.
 • Wij hebben de ambitie om te leveren.
 • Wij zijn ‘forward thinkers’, denken in oplossingen in plaats van problemen zonder aan hen voorbij te gaan.
 • Wij nemen individueel verantwoordelijkheid voor ons doen en laten. Natuurlijk haalt geen mens succes als er niet samen wordt gewerkt, maar het begint bij het individu.
 • Wij zijn mensen en daarmee feilbaar.
 • We stimuleren je nieuwe dingen te ontdekken en fouten te durven maken. Een perfect mens hebben wij nog nooit op deze planeet ontmoet.
 • Wij gaan uit van individuele kracht.
  Groene vinkjes. Gele vinkjes. Het zijn wat ons betreft zeven tikjes van de malle molen. Ze gaan aan ons bedrijf voorbij. 
 • Wij houden van mensen  in iedere uiterlijke verschijning, waarbij gedrag en het uiterlijk van de persoon nooit de volledige persoon beschrijft. De persoon is altijd meer dan de beperking van uiterlijk en performance.