NLP Practitioner jaarprogramma

Voor Leiderschap vanuit persoonlijke leiderschap…dat werkt wel!

Weten wat je wilt, doen wat je weet en zeggen wat je werkelijk bedoelt. Het klinkt eenvoudig en dat kan het ook zijn.
Download the flyer

Met de NLP practitioner leer je formuleren wat jij wilt, echt wilt, niet dat wat anderen willen of wat je gewend bent te willen. Als je eenmaal weet wat jij wilt, leer je vervolgens de barrières te overwinnen, het uitstel gedrag, de excuses om daden aan je woorden toe te voegen. Bovendien leer je jezelf uit te spreken op maat over dat wat je wilt en wat je niet meer wilt. Je leert om je doelen zo helder te formuleren dat iedere 7 jarige het begrijpt, je wordt sterker dan je weerstand, sterker dan je omgeving en sterker dan tijd. Dit allemaal omdat je de spelregels van je ‘innergame’ kent en de natuurlijke capaciteit van je brein (neuroplasticiteit) benut. Zo word je een leider van je leven, de kapitein op je schip en als jij deze stappen neemt word je vanzelf een voorbeeld voor anderen om hetzelfde te doen. Je gaat mensen benaderen op wie ze morgen kunnen zijn, in plaats van hoe ze gisteren waren.
Het resultaat van de NLP Practitioner is hetzelfde als de voorwaarde: een open nieuwsgierig attitude waarmee je coachable bent en coach skills toont.
Een uitdagende reis voor jou en voor iedereen want een gezonde wij (relaties-maatschappij) begint met een gezonde ik.

NLP is bedoeld om mee te werken. Tijdens de NLP Practitioner ligt daarom het accent op het experiment. Hoe meer je oefent, hoe beter je de NLP vaardigheden integreert in je dagelijks leven.

Tijdens de opleiding wordt theorie afgewisseld met demonstraties, oefenen en ervaren, waarbij het zwaartepunt ligt op de laatste twee: oefenen en ervaren, doen en voelen.
De tijd die je naast de 18 dagen live lesblokken besteed zal gemiddeld 2 uur per week zijn, gedurende de loop van de opleiding. In de besloten online leeromgeving kun je bovendien de samenvattingen van de onderwerpen nalezen en films bekijken en met medecursisten leerervaringen delen. Je krijgt bij aanvang van de training daar een inlogcode en een wachtwoord voor. Verder ontvang je het NLP handboek voor practitioner waarin alle theorie die aan het einde getoetst wordt helder staat beschreven.

“Het programma is gebaseerd op de 3 pijlers van NLP:
 1. een grondhouding
 2. een methode
 3. een set technieken

Houding

In onze visie is NLP boven alles een nieuwsgierige respectvolle grond houding.
Met een nieuwsgierige houding ben je be­reid te experimenteren.
Nieuwsgierigheid komt pas tot zijn recht wanneer vooringenomenheid, meningen en aannames geen invloed meer hebben op jouw waarneming.
Wanneer je een neutrale houding aanneemt met respect voor jezelf en de ander. Het ontwikkelen van deze nieuwsgierige neutrale houding staat centraal in onze opleiding.
Zonder deze grondhouding werkt geen een methode, ook NLP niet.
Dus reken op ethiek, ecologie en empathie als leidraad om met NLP te werken.

Methode

NLP is gebaseerd op modelleren.
Modelleren betekent dat je onderzoekt wat het verschil is dat het verschil maakt in persoonlijk succes en ook bij het ontbreken van succes.
De basisvraag luidt: ‘Hoe?’.
Door het stellen van deze vraag leer je te achterhalen hoe iets werkt, zodat je het of kunt veranderen of jezelf kunt aanleren.
Deze vraag zullen we dan ook vaak stellen tijdens de opleiding.
De methodiek brengt direct eigenaarschap tot leven.

Technieken

Naast een houding en een methode bestaat NLP ook uit tal van technieken en interventies. Onderstaande technieken zul je tijdens de NLP Practitioner je eigen maken.

(Non-)verbale communicatie

Je leert gebruik te maken van elementen als oogcontact, lichaamshouding, gebaren, stemgebruik en taalpatronen. Je leert hoe de body mind connectie (door)werkt.

Observatievaardigheid

Je ontwikkelt een scherp observatievermogen, waarmee je een verdiept inzicht in de emotionele beleving van de ander verwerft.
Je leert je eigen interpretatie te scheiden van je observatie.

Verfijnde zintuiglijke waarneming

Je gaat na hoe je via bewust gebruik van je zintuigen jouw eigen ervaringen en die van andere mensen kunt beïnvloeden.

Aandachtsfilters

Je wordt je steeds meer bewust van posities die je binnen communicatieprocessen kunt innemen en de verschillende deelgebieden waar je aandacht naar uit kan gaan.

Metamodel

Een model waarmee je  gericht leert doorvragen tot de kern van een dilemma’s. Je leert meesterlijk goed vragen stellen, dat kan alleen als je ook meesterlijk goed leert luisteren.
Een onthullende methodiek die in korte tijd doorbraak mogelijk maakt.

Doelgerichte communicatie

Je leert hoe je specifieke, haalbare en meetbare doelen formuleert die aansluiten op je ultieme motivatie en mogelijkheden en passend bij de specifieke context.
Doelgericht communiceren betekent tevens dat je leert hoe je doelen zodanig visualiseert dat je je brein leert hoe doelen gerealiseerd worden.

Analyse model

In het licht van de geformuleerde doelstellingen breng je, tijdens het practitioners programma , de huidige stand van zaken in kaart.
Je onderzoekt wat nodig is om de gewenste verandering te bewerkstelligen en gaat na waar belemmeringen of weerstanden optreden.Vervolgens maak je een plan van aanpak.
De gehanteerde werkwijze is oplossingsgericht.
Dit voorkomt extreme verkenning van problemen en leert je belemmeringen om te zetten in kansen.

Ankeren

Het oproepen van de gewenste stemming op ieder gewenst moment en het doorbreken van oude, niet effectieve patronen.

Herkaderen

Het vergroten van je flexibiliteit via context-, inhouds- of gedragsherkadering.

Metaforen

Je leert hoe je ervaringen indirect kunt beïnvloeden via krachtige beeldspraak.

Strategiewerk

Je onderzoekt onder meer hoe je beslissingen neemt, hoe je jezelf motiveert, hoe je namen of andere belangrijke zaken kunt onthouden.
Tevens leer je hoe je inefficiënte strategieën kunt bijstellen.

Submodaliteiten

Door de kleinste, nauwkeurigste bouwstenen van een ervaring opnieuw te schikken, bewerkstellig je grote veranderingen in de beleving ervan.

Je nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden plaveien de weg voor toepassing door jou van NLP in elke context in je leven. Of je nu georiënteerd op coaching, training, onderwijs of het bedrijfsleven. De gereedschappen waarover je nu beschikt zullen een enorme waarde toevoegen aan je werk en persoonlijke leven.

Je zult ontdekken dat leiderschap gebaseerd is op coachable zijn. Als je eenmaal zelf coachable bent kun je anderen coachen en inspireren hetzelfde te doen.

Het leven van de deelnemers die de NLP Practitioner doen, krijgt een enorme boost voor het nemen van leiderschap. De stap naar een eigen toekomst visie zonder het heden en de huidige ervaring te verliezen, is van onschatbare waarde. Niet alleen als individuele keuze maar ook als maatschappelijke ontwikkeling. We zitten tenslotte allemaal in een verandering van tijdperk waarin een nieuwe vorm van leiderschap iedere dag noodzakelijker wordt. Leiderschap is een wereld creëren waar iedereen graag een onderdeel van is.

De NLP Practitioner opleiding is erkend volgens nationaal geldende normen (NVNLP), internationaal geldende normen (ABNLP), American Board of NLP). Praktisch betekent dat Het NLP Practitioner certificaat je toegang geeft tot NLP vervolgtrainingen op (inter)nationaal niveau. Likewise houdt zich aan de verplichte hoeveelheid contacturen-studieuren en onderwerpen, tijdens het programma NLP practitioner,  om de voorgeschreven kwaliteit te garanderen. Je kunt je tevens aansluiten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP). De laatste twee dagen staan in het teken van evaluatie en certificering Hierbij wordt een halve dag besteed aan schriftelijke kennis en vervolgens praktisch door een compleet coach-proces op NLP Practitioner niveau, zoals beschreven in het studie boek te doorlopen.
Omdat dit onderling gebeurt, onderga je dit proces ook zelf. Mocht je onverhoopt de vereiste criteria niet halen, organiseren wij een herkansing samen met een persoonlijk studieadvies om alsnog tot de gestelde criteria te komen.”
Je hebt geen speciale vooropleiding nodig, wel minimaal een MBO denkniveau.

Seizoen 2021-2022  9 maal 2 workshops

 • 07 en 08 oktober 2021
 • 04 en 05 november 2021
 • 02 en 03 december 2021
 • 06 en 07 januari 2022
 • 03 en 04 februari 2022
 • 03 en 04 maart 2022
 • 14 en 15 april 2022
 • 02 en 03 juni 2022
 • 30 juni en 01 juli 2022

Seizoen 2022-2023

 • 03 en 04 november 2022
 • 01 en 02 december 2022
 • 12 en 13 januari 2023
 • 09 en 10 februari 2023
 • 09 en 10 maart 2023
 • 06 en 07 april 2023
 • 11 en 12 mei 2023
 • 08 en 09 juni 2023
 • 06 en 07 juli 2023

€ 2.990,00 vrij van btw
Inbegrepen: Handboek NLP Practitioner
koffie en thee (lunch zelf meebrengen)
Toegang tot de online leeromgeving met samenvattingen lesmateriaal

NVNLP_logo

images