Masterclasses NLP coaching

Professioneel groeien als Multi level NLP coach.
5 intensieve masterclasses bereiden je voor op het echte werk.
Bestaat dat na de Master NLP?
…Ja zeker…!

Reacties van deelnemers:
‘De master classes zijn mind-blowing.’
‘Nu weet ik pas wat er voor coaching komt kijken.’
‘Er barst een extra wereld voor mij open.’
‘De masterclasses vallen als Matroesjka poppetjes op elkaar.’
‘ k wil volgend jaar nog een keer meedoen.’
‘Ik voel nu echt wat een hoofd hart verbinding is en hoe ik dat inzet tijdens coaching.’
‘Hoe kon ik ooit denken dat zakelijk niet persoonlijk is.’

Is er nog meer te leren na de NLP Master Practitioner?

Als je nieuwsgierig bent dan ga je verder en wil je al het geleerde professioneel neerzetten. Misschien ontdekte je dat NLP overbrengen op een ander niet zo makkelijk is. Je moet het een beetje kunnen verkopen, want met NLP jargon krijg je geen klanten,  wel met jouw grondhouding, visie en aanpak.
NLP als coach inzetten vraagt moeiteloze integratie, zodat jouw klanten niet merken dat het NLP is wat je doet. Net zoals je aan een schoonspringer niet ziet welke trainingsdiscipline gevolgd is.
Als je excellent wilt coachen, dan leer je het van professionals die het leerden uit ervaring en grondige studie.
Wij benaderen coachen vanuit meerdere levels.
Mentaal, emotioneel, ethisch, fysiek samen met de werking van het brein.
De psychologische kant en de pathologische kant van ontwikkeling. De relationele- systemische kant, de fysieke kant en de  invloed van de context en tot slot marketing voor een eigen coach praktijk.
Dat alles verspreid over 5 masterclasses met NLP als uitgangspunt.

Een goede coach schakelt tussenverschillende invalshoeken en kiest voor de meest toegankelijke en passende aanpak.
Als je toe bent aan verbreding, verdieping dan word je heel blij van dit programma want je leert coachen met swing en stijl.
Met Multi level NLP coaching leer je coachen met stijl. 
De 5 masterclasses bestaan uit vrijdagen en zaterdagen waarbij de vrijdag doorgaan  tot 19.00  uur. Je krijgt bij iedere masterclass een manuel met voor de theorie en de oefeningen.  Met de online ondersteunende community heb je elkaar en het materiaal bij de hand.De masterclasses vragen studietijd, je kunt pas spreken van integreren als je er energie in steekt.
Verder ontvang je  een literatuurlijst om te lezen, zodat je voorbereid  een masterclass start en een kritische visie ontwikkelt over de verschillende invalshoeken.
Studietijd: Reken gemiddeld op een totaal van 120 uur,  studeren, reflecteren en oefenen voor alle masterclasses.
 De master classes zijn afzonderlijk te volgen zijn of als totaal pakket.
Je kiest wat past welke en welke nog niet. Je kunt uiteraard ook alles in een keer afronden.
De ervaring leert dat mensen dat prettig vinden.
De 5e masterclass kun je alleen volgen als je de eerste 4 hebt doorlopen.
 Ontwikkelings psyschologie
Ieder mens doorloopt een aantal standaard periodes die de complexiteit van de omgeving helpen managen. In deze eerste masterclass behandelen we de fasen van psychologische ontwikkeling. We gebruiken een handzaam model wat uitgaat van jouw leiderschap.
NLP gebruiken we als basis methodiek. Gaandeweg leer je welke fases bepalend zijn geweest in jouw ontwikkeling. Je leert dit herkennen bij anderen. Daarnaast krijg je inzicht in hoe hulpbronnen en interventies specifiek ingezet kunnen worden om veranderingen mogelijk te maken.
 Schaduw werk:  Schaamte en schuld.
Tijdens deze masterclass behandelen we de ontwikkelingsproblemen die gepaard gaan met onbegrepen emoties, schaamte, schuld en compensatie gedrag. Je leert hoe persoonlijkheidsdelen issues verborgen houden en hoe je lichaam verklapt wat je brein bedekt. Aan de hand van de werking van het brein krijg je nieuwe observaties en benaderingstechnieken uit de Somatic Experience. In combinatie met NLP en Transactionele Analyse leer je hoe overdracht en tegenoverdracht werkt in (therapeutische) relaties. Bovendien leer je behandelplannen opstellen.
Essentieel voor het ontwikkelen van balans in je persoonlijkheid.
Onmisbaar bij het leren herkennen en buigen van moeilijk gedrag in teams. Noodzakelijk als je werkt of wilt gaan werken als coach of als trainer.


Spiral dynamics is gebaseerd op het gedachtegoed van Clare Graves. Het behandelt de evolutie van waarden in de leef omgeving. Hoe mensen door middel van waarden culturen vormen en hoe culturen menselijk gedrag vormen. Vanaf het begin van de menselijke ontwikkeling is er sprake van aanpassing aan veranderingen uit de omgeving. Het gaat uit van het vermogen van mensen om steeds complexere omstandigheden te kunnen managen. Ieder nieuw stadium integreert de vaardigheden uit de eerdere stadia. Door de verschillende stadia te herkennen leer je in welk stadium van ontwikkeling een cultuur verkeert. Bruikbaar in teams, organisaties en in landen. Je weet te voorspellen welk volgende stadium zich aandient en of je als individu, als team en/of als organisatie voorloopt, meeloopt of achterloopt. Toepasbaar als je te maken hebt met verandermanagement en of cultuur beïnvloeding. Ook voor coach- en loopbaan vraagstukken is het zeer bruikbaar.
De ecologie check van NLP krijgt met behulp van Spiral Dynamics een extra dimensie. Je leert gericht interventies te kiezen die zorg dragen voor transitie.
Gezondheid & stress in eigen beheer 
In de klassieke NLP opleiding wordt de fysiologie vaak onderbelicht terwijl het het onderbewuste brein weerspiegelt. In deze masterclass maken we de koppeling met de fysiologisch kant van NLP.
We benaderen gezondheid vanuit voedingsleer, fysiologie, mindfullness en beweging.
De mogelijkheden van NLP om gezondheid te beïnvloeden zijn veel groter dan je denkt. Symptomen, zijn een teken dat er iets wil genezen. Geen ‘dingen’ om te bestrijden maar ontdekken waar de disbalans zit.
We stimuleren een totaal aanpak en je zult gecharmeerd zijn wat er mogelijk wordt.
Sinds burn-out drukt op de samenleving wordt het steeds belangrijker om de beïnvloedende factoren vroegtijdig te herkennen. Veel ziektes komen voort uit overtollige stress, een verstoorde hormoonbalans die als domino effect ontstaat vanuit een uitgeputte bijnier. Overtollige stress heeft een mentale component, een emotionele component en een fysiek hormonale component.Je leert(her)kennen wat stresserende factoren zijn en hoe je invloed krijgt. Je ontdekt voor eens en voor altijd dat een gezonde lifestyle het beste medicijn is. Nu helemaal actueel want met een hoge vitaliteit en immuniteit krijgen virussen minder kans om bij besmetting,  ziekte te veroorzaken.
 In deze masterclass integreer je de 4 voorgaande masterclasses  en maak je de vertaling naar jouw professionele praktijk.
Je leert kleur te bekennen, uitgedrukt in een missie en visie.
Waarbij missie staat voor het vrouwelijke principe: creatie, ontvangen, voortstuwend, wild en soms sereen…en visie voor het mannelijke principe,  richting gevend, sturend, gefocust in doelen. Leiderschap gaat over de samenhang tussen het vrouwelijke en mannelijke principe in evenwicht brengen…en hele uitdaging en enorm de moeite waard.
Je maakt een levensplan c.q. een concept voor je eigen bedrijf of huidige werkkring. Je wordt getoetst op je coach- en presentatieskills door een intake, een persoonlijkheidsanalyse en een probleemanalyse gekoppeld aan de huidige ontwikkelingsfase. Dit alles leer je vervolgens te vertalen naar een elevator pitch zodat je jouw plan professioneel aan de man kan brengen.
Bij deze masterclass. krijg je een online voorbereiding, zodat je maximaal profijt hebt van de toegepaste kennis.

Het totaalpakket geeft je een stevige basis om op professioneel niveau te werken met mensen in transitie. Bijvoorbeeld als zelfstandig coach of trainer op het gebied van ontwikkeling en communicatie en lifestyle.
De laatste masterclass staat in teken van certificering tot Multi level NLP coach.Je wordt voorbereid aan de hand van de masterclasses zelf. Je geeft een presentatie als blijk van jouw geïntegreerde visie op coaching en de wijze waarop je het in de wereld zet. Mocht je onverhoopt niet aan de gestelde criteria voldoen dan organiseren we een herkansing met een studieadvies zodat er alsnog aan de criteria voldaan kan worden. Verder word je tijdens de masterclasses gevolgd op je ontwikkeling en krijg je feedback op je coach attitude en vaardigheden. Het zal je professionele ontwikkeling als coach helpen als je assistent schappen volgt tijdens de NLP opleidingen en supervisie volgt.
Voor iedereen met een erkend Master NLP practitioner certificaat en met de ambitie om in de praktijk met coachen, trainen of op een andere manier professioneel betrokken is met begeleiden van mensen. Mocht je twijfels hebben of jouw vooropleiding geschikt is voor deelname neem dan contact op met Jose@likewiseacademy.nl

 

Seizoen 2024

  • 25 en 26 januari 2024
  • 14 en 15 maart 2024
  • 11 en 12 april 2024
  • 23 en 24 mei 2024
  • 27 en 28 juni 2024

€ 500,00 vrijgesteld van btw per masterclass
€2500,00 voor 5 masterclasses

Inbegrepen: Handboek
koffie en thee (lunch zelf meebrengen)
Toegang tot de online leeromgeving met verrijkend materiaal

Direct inschrijven