Francine Prak

Francine is NLP Master Practitioner, Multi level Likewise coach , Assistent  NLP opleidingen en werkzaam als zelfstandig Coach en Vertrouwenspersoon.

If you want light to come into your life, you need to stand where it’s shining

Verbinding maken met de ander heeft voor mij altijd centraal gestaan. Het heeft mij altijd geboeid en geraakt om te ontdekken wat er in de ander omgaat  onder de oppervlakte van het uiterlijke gedrag en welke  gelaagdheid  er in de onderlinge communicatie kan zijn.  Het is voor mij belangrijk om zuiver contact te kunnen maken.   Ik heb in de laatste jaren zowel in mijn privé als in mijn werk geleerd hoe belangrijk het  is om je eigen koers te kunnen varen en om dit te kunnen doen vanuit wie je werkelijk bent en vanuit waar je voor staat.  Ik geloof er in dat dit niet alleen een positief effect heeft op jezelf, maar ook op je omgeving;  het  is mijn missie om hierin een bijdrage te kunnen leveren.

Vanuit de behoefte om meer te leren over verandering,  communicatie en gedrag ben ik in 2012 in aanraking gekomen met NLP.  Dit is voor mij een enorme verrijking geweest.  Het  heeft mij meer zicht gegeven op hoe het onderbewuste ons denken, voelen en gedrag stuurt.  Het heeft mij geleerd naar binnen te kijken en te ervaren welke waarden en overtuigingen vormend zijn en hoe deze bijdragen in mijn leven. Deze inzichten geven een vergroting van de vrijheid  om ecologische keuzes te maken en zelf de regie te nemen.

Dit heeft er  toe geleid dat ik ruimte wilde geven aan dat waarin mij hart ligt; in de verbinding met anderen als zelfstandig coach.  In 2016 heb ik daarom een eigen bedrijf opgestart.  Daarnaast ben ik eveneens werkzaam als  externe vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Mijn coachstijl

In het coachen en in mijn rol als assistent in de NLP trainingen kun je van mij  rust, sensitiviteit, een analytisch – en een empathisch vermogen verwachten.

Achtergrond

In 1988 ben ik mijn carrière begonnen in de gezondheidszorg,  aanvankelijk als verpleegkundige op een reguliere afdeling en  later binnen de meer complexe zorg op de Intensive Care.  De laatste jaren  heb ik gewerkt op het gebied van onder meer de analyse van incidenten en calamiteiten in de patiëntenzorg, een heel andere tak van sport dan de directe zorg.  Maar beslist even boeiend  en met de overeenkomst dat  ook hier voor mij het contact met anderen, binnen een eveneens vaak complexe situatie, de kern van mijn werkzaamheden vormde.

“Naast de NLP practitioner en Master Practitioner  heb ik een training Professioneel Coachen en een training Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit gevolgd. In 2017 volgde  de Post Master Practitioner en daarnaast de training Opvang na ingrijpende gebeurtenissen.”