Niet klagen maar dragen

Niet klagen maar dragen is een van de gevleugelde uitspraken van mijn moeder. Flink en sterk zijn, doorpakken, bezig blijven, het heeft van mij een kleine ijzervreter gemaakt. Blij met alle voordelen en het heeft persoonlijke en zakelijke nadelen.

Dit soort herhaaldelijk gebruikte teksten zijn kleine waarde en overtuigingen dragers. Zoals ijzer meereist op je rode bloedlichaampjes. Over klachten heen-stappen als automatismen doe ik vast niet als enige. Gelukkig heb ik nu meerdere manieren van kijken en communiceren paraat want keuze geeft lucht.

Niet klagen maar dragen is een culturele overtuiging van nuchtere Hollanders.
Nuchterheid is nog zo’n idee, want wat is dat eigenlijk? Wanneer ben je het wel, wanneer ben je het niet en wanneer zou je het beter wel moeten zijn en wanneer liever niet. Mijn ervaring is dat mensen veel minder nuchter zijn dan ze denken.

Tijdens de master NLP practitioner behandelen we de meta programma’s: kleine automatismen in de persoonlijkheid. Een daarvan is de nuchtere spreek en luisterstijl of de afleidbare luister en spreekstijl. Als je een nuchtere spreekstijl gebruikt dan zeg je precies wat en hoe je het wilt tegen degene waar het om draait of zeggenschap heeft.  Heb je een afleidbare spreekstijl dan praat je in hints, suggesties en mini raadsels die de luisteraar gokkend achterlaat.

Wat dat met klagen te maken heeft?
Pas las ik een artikel met de kop ‘klagen met collega’s bevordert de werksfeer’.
Bleek dat het ging om stoom afblazen, want een beetje wauwelen ont-stresst.
Het beschreef niet het ziekmakende chronisch geklaag over het werk en over elkaar. Meteen een voorbeeld hoe een ‘kop boven een wetenschappelijk artikel’ is geschreven in een afleidbare spreek/schrijfstijl, terwijl het nuchter lijkt.
Wie denkt er meteen: ‘Ha fijn, de wetenschap zegt klagen is goed! Lekker mee doorgaan!’

Het is helemaal niet aan te raden als een organisatie een grote verandering doormaakt. Dan helpt klagen niet en gewoon (ver)dragen helpt ook niet. Zeker het geklaag met een afleidbare spreek en luisterstijl werkt aanstekelijk. Berichten, besluiten en meningen worden gevormd en meteen vervormd. Met als gevolg een spontane vermenigvuldiging van onrust, als oesterzwammen in een plastic bak. Daarmee heb je het nog niet gestopt, dus kun je er maar beter gebruik van maken.

Als je er nu middenin zit dan is het verstandig om klachten (toch) serieus te nemen maar dan met een nuchtere luisterstijl. Want iedere klacht is een consultant die iets blootlegt. Zeg tegen jezelf, dat er een bibliotheek aan informatie binnen loopt. Betrokken en nuchter luisteren, kennis hiaten uitvragen, zorgen en interpretaties analyseren, wensen ophalen en alles  bundelen voor de gewenste verandering.
Nuchter luisteren en spreken brengt duidelijkheid, zelfs duidelijkheid over onduidelijkheid.  Je kunt hen stimuleren zelf ook een nuchtere spreek en luisterstijl te gebruiken, zodat zij meesturen en vorm geven aan een veranderingsproces.

Vergelijkbaar met lichamelijke symptomen, hoe eerder je het opmerkt en serieus neemt hoe kleiner de kans dat je ziek wordt. In een organisatie de 1e geluiden opmerken voorkomt een bak ellende. In een nuchtere spreekstijl betekent dit bijvoorbeeld een stijgend ziekteverzuim boven de 3%.
Het stomme is dat we pas wakker schieten als dit soort cijfers boven water drijven en dan weet niemand meer hoe het zover kon komen. Voorkomen is nog altijd beter genezen dus bij klagen niet dragen maar nuchter doorvragen. Komt dat Hollandse nuchtere toch nog goed van pas.

Succes! Als je het verschil tussen nuchter en afleidbaar wilt leren, kom een kop koffie drinken want NLP heeft een schatkamer aan materiaal voor communicatie, coaching en leiderschap en wij delen het graag met jou!