Een probleem is een gebrek aan informatie.

Als je zo slim bent om een probleem te creëren, dan heb je ook de sleutels voor de oplossing.

Een probleem is niets anders dan een gebrek aan informatie.

 • Een manier van kijken is een teken van visie vernauwing.
 • Twee manieren van kijken creëert een dilemma.
 • Drie manieren van kijken levert keuze op.

 

Zwarte Piet

Kijk bijvoorbeeld eens naar die hele discussie over Zwarte Piet. De herkomst van Zwarte Piet kent veel verschillende verhalen. Die doen er eigenlijk niet toe, want de betekenis die men zelf aan die verhalen geeft is de waarheid.
Wat mij betreft is het klip en klaar: het traditionele sinterklaasfeest voldoet niet meer aan gedeelde culturele waarden – de optelsom van de betekenis die de samenleving geeft aan het verschijnsel Sint en Piet.

 Discussie is al oud

De discussie speelt al vanaf de jaren ’80, maar explodeert nu in de vorm van scherpe verdeeldheid.
Sinterklaas en Piet als symbool van een gezellig kinderfeest, tegenover symbool van racisme en slavernij.
Als een feest zo veel verdeeldheid oplevert dan is het tijd voor verandering, voor een oplossing.
NLP hanteert de vooronderstelling, dat ieder gedrag een positieve intentie heeft.
De tegenstanders van zwarte piet hebben een positieve intentie actief voor een verandering die iedere associatie met racisme wegneemt en de behouders van zwarte piet hebben de positieve intentie de onschuld in het kinderfeest te bewaren, helaas vinden ze op dit niveau geen overeenkomst.
Er is pas een overeenkomst als ze zien dat ze allebei de vrijheid om mens te zijn nastreven.

Intocht van de Sint

Vorige week bij de intocht in Gouda ging het mis tussen voor- en tegenstanders.
En nota bene onze Anouk kreeg dreigbrieven omdat ze ‘anti-Zwarte Piet’is.
Ze heeft wel meteen een mooi nummer geschreven‚”Breathe”.

Sinterklaas als zelfstandige zonder Piet?

Het zijn schrijnende voorbeelden, hoe gebrek aan flexibiliteit nieuwe problemen veroorzaakt.
Dus, een andere Sint en een ongekleurde Piet of veelkleurige Piet mag wat mij betreft ingevoerd worden.
Of Sinterklaas wordt zzp-er, lees; zelfstandige zonder piet.
Nog een oplossing:  voortaan gewoon de kerstman met een stel rendieren.
Voor zover ik weet is dat politiek minder discutabel.
Het christelijke kerstfeest is vast gerust gesteld als er daardoor meer vrede op aarde is.
Tot nu toe blijven discussies steken waarom Zwarte Piet een probleem is.
Het is interessanter hoe lukt het om het probleem in stand te houden.
En vooral: hoe lossen we het op.

Waarom vraag

Ook in mijn dagelijkse werk blijkt dat problemen veranderen in dilemma’s en onbewust in stand worden gehouden.
Als je goed luistert naar mensen die over hun issues praten, met zichzelf of met anderen, start het verhaal vaak met een brandende ‘waarom’ vraag.

 • Waarom gebeurt dit;
 • Waarom doe hij of zij dat;
 • Waarom kan ik dit niet;
 • Waarom kan ik niet beginnen of niet ophouden;
 • Waarom ik altijd/zij altijd….;
 • Waarom ik nu nooit;
 • Waarom, waarom waarom…….

De ‘waarom vraag is een doodlopende vraag.
Je krijgt wel een uitleg en beschrijving van omstandigheden, maar daar zit geen deur naar de oplossing.
De ‘waarom’ vraag kan wel meer begrip opleveren voor het eigen onvermogen.
Helaas helpt dit soort begrip niet om het probleem in beweging te krijgen.

Switch naar de hoe vraag

De eerste grote switch die NLP inzet is de ‘waarom’ vraag ombuigen naar de hoe’ vraag.
Hoe lukt het je om een probleem te ervaren?
Hoe doe jij je probleem?
Hoe precies kun je dit niet?
De ‘hoe vraag gaat naar de interne subjectieve beleving van de werkelijkheid.
De ‘hoe vraag helpt om te ontdekken welke stukjes informatie weg zijn gevallen die er voor zorgen dat de vernauwde visie of het dilemma in stand blijft.
Klassiek verklap je met je taalgebruik precies tot welke stukjes informatie je wel beschikking hebt en tot welke niet.
Bijvoorbeeld, je weet wel wat je denkt en wat je voelt in een bepaald probleem, maar je doet niets; dat stukje is uit je beleving weggevallen.
Of je ervaart veel emoties en je bent er heel actief bezig ermee, maar je weet niet zo goed je denken/je mening te wijzigen.
Of je denkt er veel over en doet er van alles aan, maar je bent afgesloten van je emoties, je gevoel. Je kan er als het ware niet meer bij of je denkt dat je werkelijk geen stemming of emotie ervaart.

Verruiming van je subjectieve beleving

Zodra je subjectieve beleving verruimd wordt – weten hoe je denkt, hoe je doet, hoe je voelt en wat je belangrijk vindt voor jezelf, voor de ander en voor het grote geheel – ben je in staat om uit meerdere zienswijzen te kiezen en daarover constructief te onderhandelen. Je relatie met je subjectieve ervaring wijzigt, waardoor je flexibiliteit ontwikkelt.
Ieder voor zich heeft deze flexibiliteit nodig om problemen in kansen om te zetten.
En als maatschappij of groep hebben we dit vermogen nodig om zonder geweld discussies te voeren over allerhande thema’s en oplossingen te bedenken die goed zijn voor ons allemaal – waaronder dus ook het Sinterklaas feest – zonder elkaars feest of leven te bederven.

Zelf NLP uitproberen?

Kies een probleem, maak een korte beschrijving ervan.

 1. Ga naar één specifieke situatie waarin het probleem actief was voor je.
 2. Leef je in alsof je nu in die situatie bent.
 3. Stel jezelf de volgende vragen:
 4. Hoe zie je de situatie precies?
 5. Hoe ervaar jij je gedrag, wat doe je wel en wat niet?
 6. Hoe ervaar jij je gedachten over de situatie, over jezelf over de ander?
 7. Hoe ervaar jij wat je voelt, je stemming of je emoties?
 8. Wat wil je precies in deze situatie, wat wil je niet?
 9. Wat is er precies belangrijk voor je waardoor je dit doet, denkt en voelt en niet iets anders?
 10. Neem vervolgens een time out en lees 10 minuten later je antwoorden door?
 11. Wat valt je op, welke informatie heb je over het hoofd gezien?
 12. Wat wordt er nu mogelijk?
 13. Hoe kun je anders, zien, denken, voelen en doen, waardoor een ander effect mogelijk is?
 14. Hoe kun je het nu anders aanpakken, wat wordt je eerste stap?

Meer nodig?

NLP is een methodiek, een vehikel om leiderschap te ontwikkelen.
Effectief leiderschap is noodzakelijk voor ons allemaal en leiderschap staat of valt door het vermogen om keuzes te maken. Kiezen is pas mogelijk als je weet wat je wilt en hoe je het wilt in de meest wisselende omstandigheden.

Het verhogen van je vermogen om op verschillende manieren te kijken naar wisselende omstandigheden verhoogt je persoonlijke effectiviteit en zet zaken in beweging waar ze eerder op slot bleven. De NLP opleidingen bij Likewise Academy geven je de kans om je leiderschap te ontplooien of door te ontwikkelen.

Meer weten?
Neem contact op met jose@likewiseacademy of kijk op de website www.likewiseacademy voor de verschillende mogelijkheden.

Nu jij?

Hoe doe jij je probleem?
Ben je de ‘waarom’ vraag ook zat?
Wat helpt jou om flexibel keuzes te maken?
Heb je de 14 vragen serieus op jezelf toegepast?
Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen!
Deel het met jose@likewiseacademy of laat hieronder een reactie achter!